FİZİBİLİTE
ÇALIŞMALARI

FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

Bir fizibilite çalışmasının ana amacı önerilen projenin tüm teknik, çevre, sosyal ve politik unsurlarıyla gözden geçirilip ekonomik değerlendirmesinin yapılmasıdır. Çalışma, yatırımcının yatırımının teknik, finansal, pazarlama gibi temel hususların incelendiği kapsamlı bir analizini içermelidir. Fizibilite çalışmasının sonucu, incelenen yatırıma devam edip etmeme kararını açıkça ortaya koymalıdır.
PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.®, faal olduğu tüm alanlarda, uluslararası standartlarda fizibilite raporu hazırlamaktadır. PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.® bağımsız bir organizasyon olduğundan üzerinde çalıştığı yatırımları tarafsız şekilde analiz edebilmektedir.
PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.® hizmet verdiği ana faaliyet alanlarının yanı sıra yeni nesil iş modellerine de hâkim olması ve uluslararası standartları kullanabilmesi, hazırladığı fizibilite raporlarının güncel şartlara uygun ve gerçekçi olmasını ve bilinir finans kuruluşları nezdinde kabul edilebilir kılmaktadır.

PROSES VE DETAY
MÜHENDİSLİĞİ

PROSES VE DETAY MÜHENDİSLİĞİ

PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.® müşterilerine proses (temel) tasarımı, geoteknik, mimari, inşaat, mekanik tesisat ve ekipman, elektrik tesisatı, enstrümantasyon, otomasyon, borulama ve altyapı tasarımlarını gerçekleştirmektedir. Tüm tasarım çalışmalarını 3 boyutlu ve gerçek zamanlı BIM (Building Information Modelling – Yapı Bilgi Modellemesi) ile yürüten PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.®, bu sayede inşaat ve montaj esnasında fark edilebilen birçok inşai sorunlar başta olmak üzere, tasarım-imalat uyumsuzluklarının oluşmasını önlemekte, mühendislik ve yapım koordinasyonunu modern tekniklerle sağlamaktadır.

İHALE DOKÜMANTASYONU
VE SATIN ALMA

İHALE DOKÜMANTASYONU VE SATIN ALMA

PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.® proje ile ilgili satın alma çalışmalarında teknik destek sağlamaktadır. Satın alma stratejisinin oluşturulması, ihale paketlerinin belirlenmesi ve satın alma teknik dokümanlarının hazırlanması ile satın alma ekibinin tedarikçilerden topladığı tekliflerin teknik değerlendirmelerini yapmakta ve satın almaların projelerin hedefleri çerçevesinde sonlandırılmasını sağlamaktadır. Projenin organizasyon yapısına bağlı olarak, satın alma hizmetlerini müşterilerinin satın alma ekibine entegre olarak da yürütebilmektedir.

SAHA
KONTROLLÜĞÜ

SAHA KONTROLLÜĞÜ

PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.® tesisin inşaat ve montajı esnasında inşaat kontrolörü ve teknik müşaviri olarak görev almaktadır. Sahada oluşturulan inşaat kontrollük ekibiyle, gerçekleştirilen imalatın; projesine uygun, beklenen kalite seviyesinde ve belirlenen sürede gerçekleşmesi sağlanmaktadır. PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.®, tüm bu saha hizmetlerini kendi geliştirdiği ERP sistemi ile sürekli takip etmekte ve müşterilerinin izlemesine imkân vermektedir.

SÖZLEŞME VE
PROJE YÖNETİMİ

SÖZLEŞME VE PROJE YÖNETİMİ

PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.® üstlendiği proje yönetimi hizmetinde aşağıdaki prensiplerde gerçekleştirmektedir;
• Etkin iletişimin sağlanması ve doğru takım yönetimi ile karmaşa ve çatışmaların en aza indirilmesi,
• Projenin planlanma ve yürütülmesi esnasında oluşturulan kayıt ve dokümantasyonun, sonraki projelerde kullanılabilmesi,
• Planlama, kontrol ve takip süreçlerinin etkin bir şekilde uygulanması,
• Hedeflerin tüm paydaşlar tarafından bilinmesi ve bu hedefler doğrultusunda hareket edilmesi,
• Kaynakların etkin kullanımı,
• Riskler kontrol altına alındığından, sürprizlerle karşılaşma olasılığının azaltılması

PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.® proje yönetimi dahilinde gerçekleştirilen sözleşme yönetim hizmeti de vermektedir. Sözleşme yönetimi hizmeti dahilinde müşteriye sağlanan bazı kazanımlar;
• Sözleşme stratejisinin oluşturulması ve buna uygun sözleşme metninin hazırlanması,
• Sözleşme kapsam ve süreçlerine uygun organizasyon ve raporlama yapısının oluşturulması,
• Sözleşmede öngörülen yetki ve sorumlukların tanımlanarak izlenmesi ve denetlenmesi,
• Proje süreçlerinde karşılaşılan sorun ve gereksinimler kapsamında sözleşmenin revize edilmesi,
• Proje sonunda, sözleşmenin uygulama aşamasında karşılaşılan olumlu ve olumsuzlukların sebeplerinin analiz edilmesi,
değerlendirilmesi ve istatistiki veriler halinde, sorunların çözüm yöntemleri ve sebep sonuç ilişkilerinin raporlanması

BÜTÇE VE
İŞ PROGRAMI TAKİBİ

BÜTÇE VE İŞ PROGRAMI TAKİBİ

PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.® tüm yatırımın iş programı ve bütçesini gerçek zamanlı izleyerek, elde edilen verileri günlük, haftalık ve aylık raporlarla Müşteri’ye aktarmaktadır.

DEVREYE
ALMA

DEVREYE ALMA

PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.® mühendislik hizmetlerini gerçekleştirdiği tesislerin Devreye Alma hizmetlerini verdiği gibi mühendislik hizmetlerini üstlenmediği tesislerin de devreye alma hizmetlerini gerçekleştirebilmektedir. Bu çerçevede; PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.®, devreye alma prosedürlerini hazırlayarak, devreye alma süreçlerini yönetmekte ve operasyonel yönetim için eğitim dokümanlarını hazırlamaktadır. Devreye alma süreçlerinde gerek yerli gerek ise yabancı uzmanları ile yer alan PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.®, tesisi operasyona hazır hale getirerek tasarım, satın alma, inşaat ve montaj aşamalarından oluşan tesis kurulumunu sonlandırmaktadır.

LAZER TARAMA &
TERSİNE MÜHENDİSLİK

LAZER TARAMA & TERSİNE MÜHENDİSLİK

PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.® herhangi bir tasarım verisi olmayan mevcut tesis ve yapıları lazer tarama cihazları ile tarayarak bulut verisi oluşturmaktadır. Elde edilen bulut verisi ile mevcut tesis ve yapının 3 boyutlu modeli hazırlanmasında kullanılmaktadır. Oluşturulan 3 boyutlu akıllı BIM Building Information Modelling – Yapı Bilgi Modellemesi) modeli ile mevcut tesis ve yapısının P&ID’ye (Proses ve Enstrümantasyon Diagramı) kadar tüm tasarım verisi hazırlanmaktadır.

PROJELER