PETROL ve GAZ

Petro Global-Tank Çiftliği Tasarım Gözden Geçirme Hizmetleri

.

Petro Global-Tank Çiftliği Tasarım Gözden Geçirme Hizmetleri.

İŞVEREN: Petrol Global Liman İşletmeciliği ve Depolama Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SÖZLEŞME YILI: 2023
YERİ: İskenderun/Hatay

PROJE TANIMI: MÜŞTERİ'nin en az 6 adet küresel LPG tankı ve diğer kimyasal ve petrol tanklarının inşa edilmesi planlanan 642.000 m³ tank çiftliği yatırımı için 2 parselden oluşan bir yeşil alanı bulunmaktadır.

SERVİSLER: 

 • Tasarım kontrolü
 • Proje yönetimi

Saha süpervizörlüğü

Batman ASA Geri Kazanım Ünitesi

.

Batman ASA Geri Kazanım Ünitesi.

İŞVEREN: TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

SÖZLEŞME YILI: 2023
YERİ: Batman

PROJE TANIMI: Proje kapsamında şarjı ASA ünitesinin deşarj miktarı olan 70 m3/h olarak belirlenen ASA geri kazanım ünitesi ile beraber ham su kalitesinde su üretimi sağlanması planlanmaktadır. Ham su kalitesinde geri kazanılan su, demineralizasyon (su yumuşatma) ünitesi ve soğutma kulesinde ham su olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Proje, mekanik filtre/CFS, aktif karbon filtre, ultrafiltrasyon sistemi, ters osmoz olarak planlanmıştır,

SERVİSLER: 

 • Ön Mühendislik ve Tasarım
 • Proses ve Otomasyon tasarımı (PID, PFD, simulation)
 • Borulama tasarımı
 • Elektrik ve Enstrümantasyon tasarımı
 • İnşaat tasarımı
 • Mekanik tasarım
 • Yaklaşık Maliyet ve İhale Dosyasının Hazırlanması

A ve B bölge Arasında Kirli ve Temiz DEA Ağı Kurulması Temel Mühendislik Hizmetleri

.

A ve B bölge Arasında Kirli ve Temiz DEA Ağı Kurulması Temel Mühendislik Hizmetleri.

İŞVEREN: TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

SÖZLEŞME YILI: 2023
YERİ: İzmit/Kocaeli

PROJE TANIMI: Bu projeyle, Plt 47-300 veya Plt 63-300 rich DEA’sının Plt 147-400 Amin Ünitesine taşınması ve burada H2S’inden sıyrılıp, rejen kolonlarının hizmet ettiği absorberlara gönderilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle Plt-48 Kükürt Geri Kazanım Ünitesi devre dışı edilebilecek ve olası bir problem yaşanması durumunda Plt 63-300 Ünitesi Plt 147-400 tarafına çevrilebilecektir.

SERVİSLER: 

 • Ön Mühendislik ve Tasarım
 • Proses ve Otomasyon tasarımı (PID, PFD, simulation)
 • Borulama tasarımı
 • Elektrik ve Enstrümantasyon tasarımı
 • İnşaat tasarımı
 • Mekanik tasarım
 • Yaklaşık Maliyet ve İhale Dosyasının Hazırlanması

Plt-9/10 Hava Sistemine Yeni Kompresör Tesisi

.

Plt-9/10 Hava Sistemine Yeni Kompresör Tesisi.

İŞVEREN: TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

SÖZLEŞME YILI: 2023
YERİ: İzmit/Kocaeli

PROJE TANIMI: TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi Plant 9 ve Plant 10 ünitelerinde bulunan eski hava kompresörlerinin bakım maliyetleri artmış olup sık arıza vermeleri sebebiyle işletme güvenilirliğini de tehlikeye atmaktadırlar. Rafineri basınçlı hava ihtiyacını riske atmaları sebebiyle Plant-9 ve Plant-10 hava sistemi sahasına (2) iki adet yağsız ( oil free ) hava kompresörü için Temel Mühendislik Hizmeti yapılacaktır. Kompresör tipleri, istenen elektrik bağlantılarına uygun olarak kapasite belirlenmesi işi, kompresör yeri seçimi, istenen gerilim seviyesi ile dizel bağlantısının mümkün olup olmadığı, mevcut hava sistemine bağlantı için gerekecek hatların boyutlandırması, mevcut hava receiver dramlarının kapasite kontrolü, kompresör kontrol şeması ekipman gösterimleri olarak, sistem kurulumu için gerekebilecek ekipmanların belirlenmesi, ekipmanların termal ve elektrik yükleri mühendislik çalışması kapsamında yer alacaktır.

SERVİSLER: 

 • Ön Mühendislik ve Tasarım
 • Proses ve Otomasyon tasarımı (PID, PFD, simulation)
 • Borulama tasarımı
 • Elektrik ve Enstrümantasyon tasarımı
 • İnşaat tasarımı
 • Mekanik tasarım
 • Yaklaşık Maliyet ve İhale Dosyasının Hazırlanması

Kırıkkale ASA Geri Kazanım Ünitesi

.

Kırıkkale ASA Geri Kazanım Ünitesi.

İŞVEREN: TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

SÖZLEŞME YILI: 2023
YERİ: Kırıkkale

PROJE TANIMI: Proje kapsamında şarjı ASA ünitesinin deşarj miktarı olan 200 m^3/s olarak belirlenen ASA geri kazanım ünitesi ile beraber rafinerinin demin su üretimine destek olunması ve yeşil hidrojen üretimi için gerekli olacak olan demin su miktarının karşılanması planlanmaktadır. Bunun yanında, soğutma kuleleri ve WTP ünitesine de destek olacak şekilde ünitenin şarjı yönlendirilebilecektir. Proje, çok katmanlı karbon filtre, aktif karbon filtre, ultrafiltrasyon sistemi, ters osmoz 1, ters osmoz 2 ve EDI üniteleri olarak planlanmıştır.

SERVİSLER: 

 • Ön Mühendislik ve Tasarım
 • Proses ve Otomasyon tasarımı (PID, PFD, simulation)
 • Borulama tasarımı
 • Elektrik ve Enstrümantasyon tasarımı
 • İnşaat tasarımı
 • Mekanik tasarım
 • Yaklaşık Maliyet ve İhale Dosyasının Hazırlanması

Fuel Oil Akaryakıt Depo ve Kamyon Dolum alanı projelendirme, mühendislik hesaplamaları ve tasarımı

.

Fuel Oil Akaryakıt Depo ve Kamyon Dolum alanı projelendirme, mühendislik hesaplamaları ve tasarımı .

İŞVEREN: Mega Endüstri Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

SÖZLEŞME YILI: 2022
YERİ: Kerbela/Irak

PROJE TANIMI: Proje 8000 m3/günlük fuel oil kamyon yükleme tesisinin teknolojik ve detay tasarımının yapılmasını kapsamaktadır. Tesiste yapılacak yapılar da kapsama dahildir. Bu yapılar, güvenlik kontrol binası (ana giriş), markalama binası, sevk binası, şoför dinlenme, Atölye (Mekanik, elektrik ve ekipman), çalışan servis binası (banyolar, Wc,restaurant ve diğerleri), idari bina, Trafo ve elektrik pano binası (PLC, MCC, EDP) , revir, çalışan ve ziyaretçi giriş binası.

SERVİSLER: 

 • Proses ve Otomasyon tasarımı (PID, PFD, simulation)
 • Elektrik ve Enstrümantasyon tasarımı
 • Borulama tasarımı
 • İnşaat tasarımı
 • Mekanik tasarım
 • Yaklaşık Maliyet ve İhale Dosyasının Hazırlanması

Propilen Tankları ve Hatları Tesisi- U-4000 FCC sahası Trim cooler- Coalescer-Prefilter- Molsieve Tesisi, LPG İskele Dolum Kolu Tesisi, LPG Tank sahası-LPG İskele Arası Ürün ve Yangın Hattı Çekilmesi İşleri, Pompa Sahası Tesisi, Tüm OSBL ve ISBL İnşaat, Mekanik, Elektrik, Enstrüman İşleri

.

Propilen Tankları ve Hatları Tesisi- U-4000 FCC sahası Trim cooler- Coalescer-Prefilter- Molsieve Tesisi, LPG İskele Dolum Kolu Tesisi, LPG Tank sahası-LPG İskele Arası Ürün ve Yangın Hattı Çekilmesi İşleri, Pompa Sahası Tesisi, Tüm OSBL ve ISBL İnşaat, Mekanik, Elektrik, Enstrüman İşleri.

İŞVEREN: TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

SÖZLEŞME YILI: 2022
YERİ: İzmir

PROJE TANIMI: FCC Ünitesi’nde üretilecek olan propilen akım bir trim cooler’dan geçerek sıcaklığı serbest su oluşturacak değerlere düşürüldükten sonra prefilter/coalescer kısmında geçerek serbest suyu ayrıştırılacaktır. Coalescerden çıkan ürün molsieve ünitesine gidecek ve propilen akım çözünmüş suyu ayrıştırıldıktan sonra tank sahasındaki propilen tanklarına gönderilecektir. Propilen tankları hem LPG hem de propilen servisinde kullanılabilecektir. Propilen tanklarından sonra ürün satış hatları yeni yapılacak pompa sahasından geçerek LPG iskeleye kadar deniz altından devam edecek. LPG iskele üzerine yeni montajı yapılacak olan dolum kolu ile ürün satışı yapılacaktır.

SERVİSLER: 

 • Ön Mühendislik ve Tasarım
 • İnşaat Tasarım
 • Mekanik Tasarım
 • Elektrik, Enstrüman Tasarım

Faz 3 İskeleye İhraç Bitüm Hattı ve Satış Pompaları Tesisi

.

Faz 3 İskeleye İhraç Bitüm Hattı ve Satış Pompaları Tesisi.

İŞVEREN: TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

SÖZLEŞME YILI: 2022
YERİ: İzmit/Kocaeli

PROJE TANIMI: İzmit rafinerisi Faz-3 iskeleden Bitüm ihracı yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda İzmit Rafinerisi’ne 3 adet Bitüm tankı, bitüm satış hattı ve satış pompaları tesis edilecektir.3 adet tankın her biri 11.000 m3’lük olacaktır. Konumlanacak bitüm tanklarından; 700 m3/h kapasiteli 2 adet pompa ve 24”x26” boyutundaki 1(bir) adet ceketli hat ile faz-3 iskeleye bitüm satışı için hat tesis edilecektir. Faz 3 C,D,E,F iskelelerinde bulunan mevcut hederler üzerine giriş yapılarak kol dibi bağlantıları yapılacaktır.

SERVİSLER: 

 • Ön Mühendislik ve Tasarım
 • İnşaat Tasarım
 • Mekanik Tasarım
 • Elektrik, Enstrüman Tasarım

LPG Ünitesi Modernizasyon Mühendislik İşleri

.

LPG Ünitesi Modernizasyon Mühendislik İşleri.

İŞVEREN: TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

SÖZLEŞME YILI: 2022
YERİ: Kırıkkale

PROJE TANIMI: TÜPRAŞ'ın Kıırkkale Tesisi'ndeki 1700 LPG-THOLEX Ünitesini modernize edilmesi amaçlanmıştır. PROMER ünite için tüm detay FEED çalışmasını gerçekleştirmiştir. PROMER Tüpraş/Lisansör teknik şartnamelerini, yerel ve uluslararası standartları ve sanayideki en iyi uygulamaları kullanarak projenin ekonomi ve zaman kısıtlarına uyarak tasarımı optimize etmiştir.

SERVİSLER: 

 • Ön Mühendislik ve Tasarım
 • Proses ve Otomasyon tasarımı (PID, PFD, simulation)
 • Borulama tasarımı
 • Elektrik ve Enstrümantasyon tasarımı
 • İnşaat tasarımı
 • Mekanik tasarım
 • Yaklaşık Maliyet ve İhale Dosyasının Hazırlanması

Benzinli ve Dizel Tanker Üstten Dolum Sistemlerinin Kısmi Alttan Dolum Sistemine Dönüşümü

.

Benzinli ve Dizel Tanker Üstten Dolum Sistemlerinin Kısmi Alttan Dolum Sistemine Dönüşümü.

İŞVEREN: TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

SÖZLEŞME YILI: 2022
YERİ: Batman

PROJE TANIMI: Üstten yükleme yönteminde, ürünü nakleden yükleme borusu kamyonun tank kısmına sadece kısmen indirilir ve bu işlem sırasında önemli türbülans ve buhar/sıvı teması meydana gelmektedir, bu da yüksek düzeyde buhar oluşumu ve kaybına neden olur.

Üstten yükleme yönteminde tankerlere yükleme sırasında uçucu organik bileşik emisyonları oluştuğundan, bu durumu en aza indirmek ve işlemi daha güvenli hale getirmek için benzin-mazot yükleme adalarının alttan yüklemeye uygun yapılması amaçlanmaktadır.

SERVİSLER: 

 • Ön Mühendislik ve Tasarım
 • Proses ve Otomasyon tasarımı (PID, PFD, simulation)
 • Borulama tasarımı
 • Elektrik ve Enstrümantasyon tasarımı
 • İnşaat tasarımı
 • Mekanik tasarım

Yaklaşık Maliyet ve İhale Dosyasının Hazırlanması

NG Turbo Expander Generator Unit Temel Mühendislik Hizmetleri

.