PETROL ve GAZ

İki Adet Mısır İşleme, Doğal ve Modifiye Nişasta Üretim Tesisleri