PETROL ve GAZ

Star Rafineri Konsolide Mühendislik İşleri

Star Rafineri Konsolide Mühendislik İşleri

İŞVEREN Star Rafineri A.Ş.

SÖZLEŞME YILI 2019
YERİ Aliağa/İzmir

PROJE TANIMI Proje kapsamında 375 m2'lik güvenlik binasını, peyzaj tasarımları ve giriş kavşağını da içeren rafineri girişi, 2170 m2 alanlı sülfür depolama tesisi ve 30.000 m2 alanlı taşeron çalışma ofis ve atölyelerinin mimarlık ve mühendislik tasarımları gerçekleştirilmiştir.

SERVİSLER

 • Konsept tasarım
 • Detay Tasarım (Mimari, çelik ve betonarme yapı, elektrik tesisat, mekanik tesisat , borulama, altyapı, geoteknik tasarım)
 • Yangın güvenliği, yangın algılama ve söndürme tasarımı
 • Keşif ve metraj çalışmaları
 • İhale hazırlığı ve satın alma desteği

TPIC Ceyhan Petrol Depolama Tesisi

TPIC Ceyhan Petrol Depolama Tesisi

İŞVEREN TPIC (Turkish Petroleum International Company)

SÖZLEŞME YILI 2018
YERİ Ceyhan /Adana

PROJE TANIMI 712.000 m3 toplam kapasiteli 17 adet Motorin Tankı, 396.500 m3 toplam kapasiteli 9 adet Jet A-1 tankı, 121.500 m3 toplam kapasiteli 4 adet Fuel Oil tankı ile yaklaşık 1.000.000 ton ürün depolanması amaçlanmaktadır. Tank çiftliğinde depolanan akaryakıt ürünlerinin hem kara dolum hem de iskele üzerinden satışı yapılabilecektir. Yukarıda tarif edilen proses için gerekli tüm ana ve yardımcı sistemler de proje dahilindedir.

SERVİSLER

 • FEED dokümantasyonu
 • EPC ihale dokümanlarının hazırlanması
 • Fizibilite çalışması
 • HAZOP çalışması

Tüpraş İzmit Rafinerisi Faz-3 Rıhtım Sahası, Kükürt Depolama Alanı ve Drenaj Sistemlerinin Revizyonu

Tüpraş İzmit Rafinerisi Faz-3 Rıhtım Sahası, Kükürt Depolama Alanı ve Drenaj Sistemlerinin Revizyonu

İŞVEREN TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

SÖZLEŞME YILI 2018
YERİ İzmit/Kocaeli

PROJE TANIMI Şartname eklerinde verilen planda belirtilen kükürt depolama alanının betonarme perde duvarlarla çevrilerek, alanda biriken yağmur ve yıkama suyunun tahliyesi için drenaj sisteminin yapılması, suyun toplanması için katı partikül kükürtlü çöktürme/ayırma bölmesi olan su toplama pitinin tasarlanması, pitte biriken kükürtlü suyun pompa ile havuza deşarj edilebilmesi ve heder kanallarındaki suyun OWS sistemine bağlanması için boru sistemlerinin tasarımı yapılmıştır.  

SERVİSLER

 • Teknolojik tasarım
 • Detay Tasarım (Mimari, betonarme yapı, elektrik tesisat, enstrümantasyon, mekanik tesisat , borulama, altyapı, geoteknik tasarım)
 • 3 boyutlu akıllı BIM modellemesi
 • Keşif ve metraj çalışmaları
 • İhale dokümanları hazırlığı 

Tüpraş İzmir Rafinerisi Yeni P124, P125 Pompaları

Tüpraş İzmir Rafinerisi Yeni P124, P125 Pompaları

İŞVEREN TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

SÖZLEŞME YILI 2018
YERİ Aliağa/İzmir

PROJE TANIMI Proje Tüpraş İzmir rafinerisinde CDU ünitesi için tedarik edilecek yeni atmosferik çamur pompalarının temin edilmesi, mevcut boru hatlarının yeni pompalara göre revize edilmesi, pompa temelleri, elektrik ve enstümantasyon tasarımlarını kapsamaktadır.

SERVİSLER

 • Teknolojik tasarım
 • Detay Tasarım (Çelik ve betonarme yapı, elektrik tesisat, enstrümantasyon, mekanik tesisat , borulama tasarımı)
 • 3 boyutlu akıllı BIM modellemesi
 • Keşif ve metraj çalışmaları
 • İhale dokümanları hazırlığı