ENERJİ SANTRALİ

Dubai Hassyan 4X600 MW Temiz Kömür Yakıtlı Enerji Santrali

Dubai Hassyan 4X600 MW Temiz Kömür Yakıtlı Enerji Santrali

İŞVEREN Harbin Electric International Company

SÖZLEŞME YILI 2017-2018
YERİ Dubai/B.A.E.

PROJE TANIMI 2400 MW Hassyan Enerji Santrali Dubai Saih Shuaib'te gerçekleştirilen ultra süperkritik bir enerji santralidir. Tamamlandığında bölgedeki tek kömür yakıtlı santral olma özelliğine sahip olacaktır.  Ultra süperkritik teknolojisi, enerji santralinin geleneksel kömür santrallerinden daha yüksek buhar sıcaklık ve basınçlarında çalışmasına imkan vermektedir. Bu durum da santralin verimliliğini arttırmakta ve baca emisyonlarını düşürmektedir.  Promer kapsamındaki tüm tasarım Amerkan standartlarına uygun olarak tamamlanmıştır.

SERVİSLER

  • Detay Tasarım (Mimari, çelik ve betonarme yapı, elektrik tesisat tasarımı)
  • Metraj hesapları

Belgrat Çöp Yakıtlı Enerji Santrali

Belgrat Çöp Yakıtlı Enerji Santrali

İŞVEREN: CNIM

SÖZLEŞME YILI: 2020
YERİ: Belgrat/Sırbistan

PROJE TANIMI: Santral, 30 MW'a kadar elektrik üretimi yapmasının yanında 56 MW ısı üretecektir. Bu değerler Belediye Şirketi Boogradske'nin  Elektrane Konjarnik Tesisi'nin kış sezonunda doğalgaz sarfiyatının %80 düşmesine yardımcı olacaktır.  

SERVİSLER: 

  • Betonarme ve çelik yapı tasarım kontrolü
  • Mimari tasarım kontrolü