Hakkımızda

PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.®, yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren kamu ve özel sektördeki firmalara Müşavirlik ve Mühendislik hizmeti vermek amacı ile 1996 yılında kurulmuştur.

Uluslararası niteliği olan projelerde yabancı yatırımcı veya müşavirlerle çalışmaya alışkın olan PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.®, Türk Mühendisliği’ni uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmektedir.

PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.®, en gelişmiş teknolojik tasarım ve detaylandırma enstrümanlarını yürürlükteki ulusal ve uluslararası tasarım standartlarında kullanma kabiliyetine sahiptir.

Araştırma geliştirme faaliyetleri için kaynaklarından önemli bir pay ayıran PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.®, mühendislik ve teknik müşavirlik alanlarında birçok yenilikçi fikir ve ürün geliştirmiş ve üniversitelerle birlikte çalışmalar yürütmektedir.

Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine görev edinen PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.®, çalışanlarının hem teknik, hem de sosyal yönden gelişimine destek vererek nitelikli ve yetkin mühendis yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır. PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.®, butik bir mühendislik ve müşavirlik firması olmasının verdiği esneklikle müşterilerinin istedikleri hizmetleri, hizmet niteliği ve niceliğine uygun ekipleri oluşturarak başarı ile tamamlamaktadır.

Bağımsız bir mühendislik ve teknik müşavirlik firması olan PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.®, müşterilerinin hedef ve amaçlarına tümüyle odaklanabilmektedir. ISO 9001, ISO 14001 ve Standard ISO 45001 entegre yönetim sistemi TUV NORD tarafından sertifikalandırılan PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.®, Mühendislik ve Müşavirlik endüstrisindeki en son teknikleri ve yürürlükte olan uluslararası standartları kullanarak, sorumluluğunu aldığı projeleri belirlenen bütçe ve süre dahilinde tamamlaması ve dahil olduğu projelere sunduğu ekonomik ve uygulanabilir çözümleri ile müşterilerinin memnuniyetini kazanmıştır.

İcra Kurulu

YÜKSEL TONGUÇ

İcra Kurulu Başkanı

LinkedIn

ALTUĞ BAYRAM

İcra Kurulu Üyesi

LinkedIn

CEM SAYAR

İcra Kurulu Üyesi

LinkedIn

Politikalarımız

ISG Politikamız
Yürürlükteki mevzuata uygun olarak alınan tedbirlerle, tüm çalışanlarımızın yaralanmalarının ve iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi temel amacımızdır. bu amaca ulaşılması için ısg yönetim sistemimizin gerçekleştirdiğimiz tasarımlara katkı sağlamasını, politika, amaç ve hedeflerini periyodik gözden geçirmelerle, sürekli geliştirilmesini sağlamayı ve yürürlükteki ilgili yasal düzenleme ve şartlar ile müşteri şartlarına uymayı hedefliyoruz

Çevre Politikamız
Promer mühendislik ve müşavirlik olarak sadece çalışma alanlarımızda çevreye duyarlı olmakla kalmayıp, faaliyet alanlarımız doğrultusunda katkı sağladığımız projelerde aşağıdaki prensiplerin işletilmesini sağlayarak çevrenin korunması temel amacımızdır.
bu amaçla;

Tüketim alışkanlıklarımızı sorgulayarak atıklarımızı azaltmayı, kaynağında ayrıştırmayı ve kirliliği önlemeyi, doğal kaynakların kullanılmasını azaltmayı ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı, Promer’in etkinlikleri ile ilgili yasal düzenleme ve şartlar ile müşteri şartlarına uymayı,
sistemimizin politika, amaç ve hedeflerini periyodik gözden geçirmelerle, sürekli geliştirilmesini sağlamayı, hedefliyoruz.

Kalite Politikamız
Amacımız, ulusal ve uluslararası müşterilerimizin yatırımlarını,hedefledikleri çevresel, toplumsal ve finansal amaçlara uygun, en son uluslararası mühendislik ve müşavirlik gelişmelerini, benzer yatırımlarda edindiğimiz deneyimlerimiz ve nitelikli çalışanlarımız ile birleştirip, en üst seviyedeki mühendislik ve/veya müşavirlik hizmetlerini sağlayarak, müşterilerimizin projelerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamaktır.

Bu amaç çerçevesinde; Promer Müşavirlik Mühendislik A.Ş. sağladığı hizmetlerde, hedeflediği kalite ve hizmet anlayışına ulaşabilmek için, yasal mevzuatlar çerçevesinde ıso 9001:2015 kalite yönetim sistemi gereklerini sadece hizmet esnasında değil, yatırımın faaliyete geçmesinden sonra da sağlamış olduğu hizmetlerin çevresel, toplumsal ve ekonomik tüm olumlu-olumsuz etkilerini izleyip, buradan elde ettiği verileri kullanarak hizmeti sırasında kullanmış olduğu mühendislik ve müşavirlik metodlarını sürekli geliştirip uygulamayı, uygulanabilir şartları yerine getirmeyi ve bu anlayışını tüm ekiplerine benimsetmeyi hedefler.

Setifikalarımız